V rámci schváleného Kalendára veľtrhov a výstav pre rok 2021 sa menia a dopĺňajú výstavy a veľtrhy garantované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v dôsledku zmien zapríčinených  pandémiou COVID-19.

Aktualizovaný  Kalendár veľtrhov a výstav pre rok 2021 (Kalendár veľtrhov a výstav 2021-  Dodatok č. 1)  je zverejnený na webovom sídle ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  v časti Potravinárstvo a obchod/ Propagácia/ Kalendár veľtrhov a výstav  https://www.mpsr.sk/?navID=47&sID=111&navID2=873


SHARE