• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image

News

Kalendár výstav a veľtrhov - 2024

For Slovak Companies - Kalendár výstav a veľtrhov - 2024

Dobrý deň, dovoľujeme si Vás informovať, že Kalendár veľtrhov a výstav 2024 bol zverejnený vo Vestníku MPRV SR ( čiastka 11,…

Obchodná misia  EK do Kazachstanu  - máj 2024

For Slovak Companies - Obchodná misia EK do Kazachstanu - máj 2024

Vážení podnikatelia, v prílohách zasielame podrobnosti o obchodnej misii  komisára EÚ na najvyššej úrovni (High Level Mission - HLM) do…

Predĺžená výzva do 7.1.2024 na prihlásenie sa na obchodnú misiu do Číny

For Slovak Companies - Predĺžená výzva do 7.1.2024 na prihlásenie sa na obchodnú misiu do Číny

Vážení podnikatelia, v prílohe Vám preposielame zo  Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli listom ponuku predĺženej výzvy do 7.…

Companies catalogue

Address

Dobrovičova 12

Bratislava, Slovak Republic