Dovoľujeme sa na Vás obrátiť so žiadosťou o Vaše námety na potravinárske výstavy a veľtrhy, ktoré by mohli byť zaradené do kalendára veľtrhov a výstav na rok 2020 a ktoré po schválení budú podporené pre oprávnených žiadateľov z prostriedkov štátnej pomoci MPRV SR určenej na tento účel.

Cieľom poskytnutia pomoci je podpora účasti spracovateľa na výstavách, prezentácia spracovaných poľnohospodárskych výrobkov a výrobkov potravinárskeho priemyslu na zahraničnom trhu a  posilňovanie proexportných aktivít spracovateľov. Minimálna pomoc sa poskytuje na základe Schémy minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave v znení Dodatku č. 3  

V prílohe  pripájame EXCEL tabuľku, ktorú prosím po vypísaní pošlite do  6.12.2019 na adresu bestslovakfood@land.gov.sk

Image Image Image