Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás informovať, že Kalendár veľtrhov a výstav 2024 bol zverejnený vo Vestníku MPRV SR ( čiastka 11, obsah 34)  SEKCIA LEGISLATÍVY - Vestníky - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (mpsr.sk) a bol zverejnený aj na webovom sídle MPRV SR https://www.mpsr.sk/kalendar-veltrhov-a-vystav-2024/873-111-873-19157/ .

 

odbor obchodu | sekcia potravinárstva a obchodu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

Dobrovičova 12 | 812 66 Bratislava | Slovenská republika

tel.: +421 2 5926 6111

 www.mpsr.sk | http://facebook.com/minagri.sr

 
 

 

 

 

 


Na stiahnutie

  zverejnenie-na-webe-kvav-2024.docx

SHARE