Medzinárodný potravinársky veľtrh v Aténach – Food Expo 2023

V dňoch 18. - 20.3.2023 sa v Aténach uskutoční medzinárodný veľtrh potravinárskeho priemyslu Food Expo - najväčší veľtrh potravín, jedla a nápojov v Grécku a najvýznamnejší potravinársky veľtrh v regióne juhovýchodnej Európy.

Viac informácií k veľtrhu Food Expo je k dispozícii na: www.foodexpo.gr a Oinotelia: www.oenotelia.gr)

ZÚ Atény plánuje za účelom prenájmu tejto plochy predložiť žiadosť o financovanie z projektovej schémy MZVEZ SR/PED. Ponuka organizátora veľtrhu zahŕňa kompletné riešenie pre stánok, vrátane špeciálnej konštrukcie, jednotného dizajnu (so spoločným sloganom pre slovenské firmy/ produkty, ako aj grafickú úpravu pre zviditeľnenie každej z participujúcich firiem) a vybavenia stánku (pulty, vitríny a stoličky) pre všetky participujúce firmy.

Bližšie informácie Vám poskytne veľvyslankyňa SR v Grécku, pani Ing. Marcela HANUSOVÁ (emb.athens@mzv.sk).