Vážení potravinári,

pomôžte nám zjednodušiť sféru exportu aj za pomoci Vašich reálnych skúseností a poskytnúť nám tak možnosť rozpoznať problémy, s ktorými sa stretávate.

V záujme zjednodušenia a zlepšenia exportnej produkcie sa na Vás v rámci pravidelného prieskumu podnikateľského prostredia na Slovensku obraciame s prosbou o vyplnenie krátkeho on-line dotazníka, ktorého cieľom je identifikovať administratívne bariéry spojené s exportom.

Dotazník zbiera objektívne informácie, ktoré sú najdôležitejšie pri samotnom určení a napokon a riešení problémov. Preto je dôležité, aby ste sa podelili o svoje skúsenosti a dopomohli tak napredovať slovenskému exportu.

Link k dotazníku:

https://inovujme.checkboxonline.com/bariery_exportu

Vyplnenie dotazníka by nemalo trvať viac ako 10 minút, obsahom sú 3 krátke otázky o spoločnosti a rozsiahlejšiu otázku o bariérach exportu.

Ďakujeme Vám za spoluprácu a veríme, že sa nám spoločným úsilím podarí neustále zlepšovať situáciu na exportnom trhu.


SHARE