S cieľom podpory odbytu kvalitných európskych agropotravinárskych výrobkov na celom svete realizuje  Európska komisia viaceré diplomatické aktivity. V súčasnosti pripravuje komisár EÚ pre poľnohospodárstva p,. Janusz Wojciechowski svoju prvú misiu na vysokej úrovni do Ázie - za podmienky, že to zdravotné podmienky  súvisiace s pandémiou COVID-19 umožnia.

V tejto súvislosti nás Európska komisia oslovila s ponukou potenciálnej účasti našich podnikateľov na misii na vysokej úrovni v dňoch 27. – 29. marca 2022 v Singapure a 29. marca –  2. apríla 2022 vo Vietname.

Cieľom misie do Singapuru je posilniť a ďalej podporovať obchod s agropotravinárskymi výrobkami v rámci dohody o voľnom obchode, ktorá nadobudla platnosť v novembri 2019. Napriek svojej malej veľkosti je Singapur významným vývozným trhom pre agropotravinárske výrobky EÚ, pretože nielen dováža potraviny a nápoje z EÚ na domácu spotrebu, ale slúži aj ako miesto, kde sa sústreďuje obchod pre opätovný vývoz týchto výrobkov do zvyšku Ázie. Počas misie bude inaugurovaný pavilón EÚ na veľtrhu Food and Hotel Asia (FHA) 2022. EK navrhuje  sa pri našej exportnej ponuke zamerať najmä na nasledovné komodity: mäso (hovädzie mäso, hydina, bravčové mäso), mliečne výrobky, olivový olej, stolové olivy, vajcia, produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby (vrátane ovocia a zeleniny), vína a liehoviny. Pre informáciu možno uviesť, že agrárny export do tohto teritória zo SR je len minimálny, v r. 2020 sme tam vyviezli agrárne komodity v hodnote 77 tis. EUR, hlavnou položkou bola izoglukóza.      V r. 2021 sme tam za obdobia január – august vyviezli tovar v hodnote 104 tis. EUR, rovnako prevládala izoglukóza, súčasne sa však vyviezli aj menšie objemy vína  a liehovín.

V auguste 2020 nadobudla platnosť Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom, ktorá umožňuje zvýhodnený export agrárnych výrobkov z EÚ na miestny trh. Počas návštevy Vietnamu sa uskutoční  podnikateľské fórum, v rámci ktorého budú môcť výrobcovia potravín  realizovať obchodné rokovania s partnermi z Vietnamu. Európska komisia  vidí na vietnamskom trhu perspektívy na odbyt mäsa a mäsových výrobkov, mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny pôvodom z EÚ. Pre informáciu možno uviesť, že v r. 2020 predstavoval náš agrárny vývoz do Vietnamu hodnotu  927 tis. EUR, hlavnou položkou vývozu boli ostatné potravinové prípravky, izoglukóza a kopytá a parohy. V r. 2021 sme tam za obdobia január – august vyviezli tovar v hodnote 523 tis. EUR, rovnako prevládali ostatné potravinové prípravky, výrazne sa však zvýšil vývoz piva (hodnota 186 tis. EUR), nárasty vývozu sme zaznamenali aj u sladených nealkonápojov a vína. 

 

Európska komisia upozorňuje, že v oboch krajinách program obchodnej delegácie ponúkne zástupcom európskeho agropotravinárskeho odvetvia vynikajúce príležitosti na preskúmanie rôznych možností a požiadaviek na podnikanie v Singapure, vo Vietname a v regióne ASEAN, ako aj príležitosti na nadväzovanie priamych obchodných kontaktov. Preto EK ponúkla predstaviteľom potravinárskeho priemyslu EÚ možnosť účasti na tejto misii. Spoločnosti a organizácie, ktoré majú záujem o pripojenie sa k tejto obchodnej delegácii, sa môžu zaregistrovať online v termíne do 30. novembra 2021 na tejto adrese:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HLMAgriSingapore_Vietnam2022 3 ,

EK súčasne pripomína, že konečný výber  zástupcov organizácií má byť založený na výrobkovej a geografickej rovnováhe delegácie, pričom sa zohľadní aj ich skúsenosť  z medzinárodného obchodu s potravinami. 


SHARE