Zastupiteľský úrad SR v Záhrebe ponúka možnosť  pre podnikateľské subjekty vystavovať na medzinárodnom veľtrhu poľnohospodárstva, poľnohospodárskej techniky a mechanizácie CroAgro, ktorá sa uskutoční v sa uskutoční v termíne od 14. – 17. 10 2021 v priestoroch Záhrebského výstaviska . Pre podnikateľské subjekty, ktoré by mali záujem zúčastniť sa veľtrhu, alebo by potrebovali konkrétnejšie informácie, je kontaktnou osobou Ing. Daniela Bezáková (ekonomický diplomat) zo ZÚ SR v Záhrebe .

Záujem resp. registráciu je potrebné potvrdiť  do 8.9.2021.


SHARE