Vážení potravinári,

dňa 24.8.2020 bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave.

Výzva je otvorená od 24.08.2020 do 25.09.2020.

Výzva je zverejnená na  stránke: https://www.apa.sk/vyzvy/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-dotcie-na-as-spracovatea-na-vstave/10141.

 


SHARE