Vážení potravinári,

 

do pozornosti dávame nové vyhlášky, upravujúce podmienky exportu potravín a nápojov dovážaných do Číny, ktoré sú v platnosti od 1.1.2022. Zmena nastáva v povinnosti registrácie v GACC elektronickom systéme „CIFER“, pričom každý vyvážaný tovar do Číny musí mať pridelené registračné číslo GACC.

Zároveň sa rozširuje zoznam tzv. „high risk products“ zo 4 druhov o ďalších 14 kategórií vysokorizikových produktov.

Viac informácií ohľadom zmien podmienok dovozu potravín a nápojov do Číny je zverejnených na stránke https://www.mpsr.sk/aktualne/zmena-podmienok-dovozu-potravin-a-napojov-do-ciny-od-1-1-2022/17400/ a v priložených dokumentoch.